Forside

Klar til nye oppdrag innen rekruttering og rådgivning - og fra 1. april klar for ny jobb!

Etter 18 måneder som Salgs- og markedsdirektør i Europharma på Leknes har jeg valgt å si opp jobben min i Lofoten og flytter nå hjem til Harstad. Jeg har trivdes veldig godt både med mine dyktige kolleger og svært interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i Europharma. Med salgs- og markedsansvar både for markedet i Norge og Skottland, har det vært både travelt, lærerikt og veldig artig. Men det er ei tid for alt og jeg gjør nå et verdivalg hvor jeg skal bruke mindre tid på reise og pendling, og mer tid på alle mine nære og kjære her heime i Harstad og på heimplassen min på Grytøya. Jeg tar med meg masse ny kunnskap og nye erfaringer fra tida i Europharma, som også har gitt meg et godt nettverk innen havbruksnæringen.

"Trenden e klar - stadig flere ønske sæ heim tell Harstad og Nord-Norge"

Det er flott å erfare at det er så mange dyktige søkere til ledige jobber i byens og regionens næringsliv, kommuner og offentlige kontorer. De dyktige kandidatene til disse jobbene, er både personer som bor her pr i dag, i tillegg til et økende antall "midlertidige utflyttere" som nå vil bli "heimfløttera." Den siste kategorien er født og oppvokst her i nord, og har reist ut for å ta sin utdanning etter videregående skole ved Universiteter og Høgskoler i byer som Trondheim, Bergen eller Oslo. De har hatt sine første og lærerike jobber etter endt utdanning og har der høstet verdifull arbeidserfaring. I tillegg har de gjerne stiftet familie og fått barn som nå nærmer seg skolealder. Da kommer en stadig tiltagende lyst og lengsel snikende, nemlig lysten til å flytte heim, til familie, besteforeldre, venner og kjente. Heim til nord. De søker seg til interessante og utfordrende jobber i et arbeidsmarked som sett sørfra og utenfra, oppleves å være i ei spennende og positiv utvikling. Og de har heilt rett!

Ledige stillinger