Forside

Utfordrende og attraktiv lederjobb som Plassjef hos Norsk Stål i Harstad er nå ledig!

Vi søker en operativ Plassjef som skal lede avdelingen i Harstad videre. Avdelingen er en betydelig aktør innen stål i regionen, som strekker seg fra Kirkenes i nord til Saltfjellet i sør. Avdelingen har for tiden 19 ansatte fordelt på salg og produksjon. Plassjefen har resultat- og personalansvar for avdelingen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets utvidede ledergruppe.

Kjelseth Consulting inngår samarbeid med Ledelse i Nord

Etter gode og konstruktive samtaler med Kurt S. Knudtsen og Ledelse i Nord, inngikk vi fra og med 1. mai i år en avtale om samarbeid. Dette samarbeidet innebærer blant annet at Hugo Kjelseth er Ledelse i Nord sin representant i Sør-Troms og Nordre Nordland, og at Lederutviklingsprogrammet Ledelse i Nord ( LIN ), skal kjøres både i Tromsø og Harstad til høsten. Sammen skal vi jobbe for å utvikle og forbedre prestasjonene til ledere og næringsliv i Nord-Norge. 

Ledige stillinger